________________________
                       /            \
,--.                     /             |
| |________________________________________/_____________________   |
| |______________________________________________________________)   |
| |                    \              |
`--'                     \         0.5.2 α |
                       \________________________/
    
veslo @0.5.2 α

Junior data scientist, python-разработчик

в Антамохин Николай Александрович, Самара
Опубликована 13 июл. 2021 г., 17:55

Нужен разработчик на задачи, связанные с deep learning/computer vision.
Требования: Python, желательно знание/опыт Tensorflow/Pytorch.
Условия: удаленная работа

Вакансия найдена 13 июл. 2021 г., 18:00 по поисковому плану hh
Категории:
python
Fork me on GitHub